Stichting Flarden2025

KvK   82615497
RSIN 862540033
IBAN NL93 RABO 0370 8219 12

Visie
Stichting Flarden2025 wil alle hafabra-muzikanten in Nederland één keer het grootste podium ter wereld bieden.

Missie
In 2025 maakt Stichting Flarden met ruim 600 hafabra-orkesten en circa tienduizend muzikanten uit Nederland én daarbuiten 15 unieke muziekvoorstellingen voor 45.000 man publiek op De Nieuwe Afsluitdijk, genaamd Flarden2025.
Voorafgaand aan deze voorstellingen organiseert Stichting Flarden2025 een traject om (1) volwassenen en jeugd te enthousiasmeren om samen muziek te maken en (2) muziekverenigingen te inspireren via verrassende uitwisselingen en vernieuwende clinics.

Doelgroepen
Iedereen in Nederland die muziek maakt of muziek wil leren maken:

 • muzikanten en besturen van amateurmuziekverenigingen (harmonie, fanfare, brassband, slagwerkgroep)
 • beroepsmusici
 • volwassenen die een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen
 • jeugd die een blaas- of slagwerkinstrument bespeelt of dit wil leren

Iedereen in Nederland die mogelijk maakt dat orkesten en muzikanten kunnen spelen:

 • verenigingen
 • vakdocenten
 • dirigenten
 • componisten
 • muziekuitgeverijen
 • instrumentenleveranciers
 • kunstencentra/muziekscholen
 • federaties
 • muziekbonden
 • dorpshuizen en wijkcentra

publiek

 • cultuurliefhebbers
 • achterban van de orkesten
 • natuurgenieters
 • recreatieve fietsers (inclusief minder valide mensen)
 • mensen die geïnteresseerd zijn in De Nieuwe Afsluitdijk en innovatie
 • toeristen

Ambities
cultuurparticipatie

 • 500 nieuwe volwassen muzikanten leren om een instrument te bespelen en zijn enthousiast om samen muziek te maken;
 • 50 Ontdek-je-talent groepen die werken volgens het beproefde concept van Nij Talint Orkest (in samenwerking met muziekverenigingen);
 • In samenwerking met diezelfde muziekverenigingen stromen de nieuwe muzikanten door naar 25 Flarden-orkesten, samenspelgroepen waarin de nieuwe muzikanten zich verder muzikaal kunnen ontwikkelen;
 • In samenwerking met kunstencentra, muziekscholen, docenten en verenigingen krijgen de nieuwe muzikanten muziekles;

cultuureducatie

 • In samenwerking met kunstencentra, muziekscholen, docenten, verenigingen, federaties en bonden komen er educatie- en inspiratietrajecten voor jeugdorkesten;
 • In samenwerking met kunstencentra, muziekscholen, docenten, verenigingen, federaties en bonden komt er een jeugdorkestenfestival rond de voormalige Zuiderzee;

Cultuurverrijking

 • Inspirerende uitwisselingen, verrassende programma’s en vernieuwende clinics voor 600 muziekverenigingen uit heel Nederland;

Flarden2025

 • 600 orkesten uit heel Nederland om deel te nemen aan Flarden2025, het muziekspektakel op De Nieuwe Afsluitdijk;
 • Een bijzondere en filmische compositie voor Flarden2025;
 • Een artistiek concept voor het muziekspektakel;
 • Een inhoudelijk en financieel degelijk projectplan voor de productie van Flarden2025 (inclusief logistiek en veiligheid).

Stichting Flarden2025 wil op deze manier de rijke Nederlandse hafabra-cultuur op de kaart zetten en nieuwe verbindingen creëren. Het gaat om verbindingen tussen nieuwe muzikanten en verenigingen, tussen verenigingen onderling, tussen de beroepssector en de amateurmuziekverenigingen en tussen de muziekverenigingen en (nieuw) publiek.

Bestuur
Elske van de Kooi – voorzitter
Anna Martha van der Meij – secretaris
Jos Tjalsma – penningmeester

Het bestuur vervult deze functies onbezoldigd en op vrijwillige basis.

2021 stond voor Flarden2025 in het teken van:

 • het werven van gelden om de plannen verder te kunnen ontwikkelen
 • het vinden van partners om de haalbaarheid van Flarden2025 te onderzoeken en samen te werken in de planontwikkeling
 • het onderhouden van de contacten met betrokken partijen

de magie van muziek op de Afsluitdijk